Saltar a contidos.
Galego    Castellano-Español
L i m      Libros Interactivos Multimedia

Preguntas frecuentes

Non vexo o libro .
Algúns navegadores de internet limitan a execución de elementos flash, comprobe que este non é o seu caso.

Non aparece ningunha páxina.
Isto pode ser debido a un formato erróneo do arquivo-libro. O libro non é máis que un arquivo XML, e debe cumprir unhas normas de formato. Intente corrixilo cun editor de textos tipo Bloc de Notas de windows .

Abro un libro, pero non vexo as imaxes.
Tal vez o autor do libro esqueceu preparar o directorio de recursos, ou pode ocorrer que a carga dos elementos multimedia sexa demasiada lenta ben polo  tamaño das imaxes ou as limitacións da conexión a Internet.

Non vexo os botóns para desprazar os textos.
Normalmente isto ocorre porque as dimensións do texto son maiores ou axustadas á pantalla, polo que non hai espazo para estes botóns. A solución é deixar un espazo á dereita dos marcos de texto..

Algunhas actividades non funcionan ben, como por exemplo os rompecabezas.
Lim precisa para funcionar ben o plug-in Macromedia Flash 8.0 , comprobe que dispón deste plug-in en o ordenador. Con versións anteriores algunhas actividades non se executan correctamente e as imaxes gif e png non se mostran.

En linux algunhas páxinas no se ven correctamente.
A representación de imaxes en formato gif e png necesita o plug-in Flash 8.0. Lamentablemente a empresa autora de FLASH non lanzou un plug-in 8.0 para linux. Actualmente o proxecto gnash e unha boa solución para este problema.

En lim ao pulsar  no botón axuda non aparece nada.
O comportamento do botón axuda determínao o autor do libro, tal vez a dirección non é correcta.

Ao premer no botón maximizar non ocorre nada.
Este botón só funciona cando utilizamos lim como un executable ("lim.exe").

Cando executo lim.exe non aparecen as actividades.
Lim en modo executable (".exe") busca o arquivo "libro.lim" no directorio, comprobe que existe o arquivo. Talvez deba renombrar o libro a "libro.lim".

As páxinas van moi lentas.
Determinados tipos de exercicios (especialmente rompecabezas e sopas de letras ) necesitan un elevado nivel de cálculo e pode ocorrer que , dependendo das características do ordenador, execútense con lentitud. Outra razón pode ser que o autor do libro non axustou as dimensións das imaxes, polo que lim ten que facer o esforzo de redimensionarlas.

Lim é gratuito?
Si, poden utilizalo libremente, sen limitación algunha, para calquera tipo de uso: persoal, comercial, educativo, etc. Non está permitido modificar o código fonte sen autorización expresa do autor.

Podo colaborar con lim?
Sí, calquera colaboración é benvida.Pode suxerir novos tipos de páxinas, compartir traballo de programación, traducir a contorna ou estas páxina web ,e por suposto, crear novos libros e compartilos.

EDUCALIM 2006

LIM
Saltar a contidos.
| Castellano-Español | Català | Português | English | Français | Deutsch | Italiano |
L i m      Libros Interactivos Multimedia

Preguntas frecuentes

Non vexo o libro .
Algúns navegadores de internet limitan a execución de elementos flash, comprobe que este non é o seu caso.

Non aparece ningunha páxina.
Isto pode ser debido a un formato erróneo do arquivo-libro. O libro non é máis que un arquivo XML, e debe cumprir unhas normas de formato. Intente corrixilo cun editor de textos tipo Bloc de Notas .

Abro un libro, pero non vexo as imaxes.
Tal vez o autor do libro esqueceu preparar o directorio de recursos, ou pode ocorrer que a carga dos elementos multimedia sexa demasiada lenta ben polo  tamaño das imaxes ou as limitacións da conexión a Internet.

Non vexo os botóns para desprazar os textos.
Normalmente isto ocorre porque as dimensións do texto son maiores ou axustadas á pantalla, polo que non hai espazo para estes botóns. A solución é deixar un espazo á dereita dos marcos de texto..

Algunhas actividades non funcionan ben, como por exemplo os rompecabezas.
Lim precisa para funcionar ben o plug-in Macromedia Flash 8.0 , comprobe que dispón deste plug-in en o ordenador. Con versións anteriores algunhas actividades non se executan correctamente e as imaxes gif e png non se mostran.

En lim ao pulsar  no botón axuda non aparece nada.
O comportamento do botón axuda determínao o autor do libro, tal vez a dirección non é correcta.

Ao premer no botón maximizar non ocorre nada.
Este botón só funciona cando utilizamos lim como un executable ("lim.exe").

Cando executo lim.exe non aparecen as actividades.
Lim en modo executable (".exe") busca o arquivo "libro.lim" no directorio, comprobe que existe o arquivo. Talvez deba renombrar o libro a "libro.lim".

As páxinas van moi lentas.
Determinados tipos de exercicios (especialmente rompecabezas e sopas de letras ) necesitan un elevado nivel de cálculo e pode ocorrer que , dependendo das características do ordenador, execútense con lentitud. Outra razón pode ser que o autor do libro non axustou as dimensións das imaxes, polo que lim ten que facer o esforzo de redimensionarlas.

Lim é gratuito?
Si, poden utilizalo libremente, sen limitación algunha, para calquera tipo de uso: persoal, comercial, educativo, etc. Non está permitido modificar o código fonte sen autorización expresa do autor.

Podo colaborar con lim?
Sí, calquera colaboración é benvida.Pode suxerir novos tipos de páxinas, compartir traballo de programación, traducir a contorna ou estas páxina web ,e por suposto, crear novos libros e compartilos.

EDUCALIM 2006-2009 Información legal