Saltar a contidos.
| Castellano-Español | Català | Português | English | Français | Deutsch | Italiano |
L i m      Libros Interactivos Multimedia

  

Versión 4.1

Esta versión está dispoñible para os sistemas operativos linux (386 e amd64), windows e osX.
Diferenzas importantes coas versións anteriores:Novidades versión 3.30

En propiedades:
Son continuo para todo o libro.
Enlace que se activa ao finalizar o libro-LIM: carga dun novo libro-LIM, acceso a unha páxina web, etc

Tipos de páxinas:
Cada páxina pode ter unha mensaxe de avaliación personalizado.
Posibilidade de crear un botón nas páxinas para acceder a Internet, abrir un arquivo, etc.

En "Texto" pódese definir o texto activo con encerrándoo entre o carácter # , por exemplo A capital de Arxentina é #Bos Aires# . Tamén se pode configurar o tamaño do texto.
En "Operacións" mellorouse o algoritmo para construír operacións con decimales.
En "palabra secreta" permítense frases longas encerradas entre comillas.
En "Dictado" novos botóns para reproducir, parar ou pausar con salto atrás de 3 segundos.
En "Menú" pódese poñer unha imaxe en cada texto.
En "Esquema" amplíanse os niveis a 4
En "Clasificar imaxes" pódense utilizar 6 imaxes.
En "Galerías" posibilidade de ocultar o marco das imaxes.
En "Sopa de letras" aparece a resposta xunto á definición.
En “ordenar” pódese escoller vertical ou horizontal.
En “Etiquetas 2” permítese definir o tamaño do texto.

En exportar.
Posibilidade de xerar un SCORM


Novidades versión 3.25 / 3.26

A versión 3.26 / 3.25 é unha revisión e non inclúe novos tipos de páxinas. Os cambios son correccións de pequenos erros, melloras de deseño e a posibilidade de engadir arquivos externos ao libro-LIM como adxuntos. É recomendable actualizarse a esta versión.

Novidades versión 3.2 

[Pulse para ver un exemplo] [descargar exemplo en formato ZIP]

A versión 3.2 trae moitas novidades grazas ás aportacións e suxestións dos usuarios e usuarias.

Tipos de páxinas:

Clasificar: Permite agrupar textos en catro categorías. Amplía o tipo de páxina "Clasificar textos".
Relacionar: Actividade que consiste en facer relacións entre dúas columnas.
Letras: Amplía o tipo de páxina "Ortografía" con ata tres palabras.
Parellas 2 con sons.
Frases 2: Permite combinar cinco frases con cinco sons e/ou imaxes.
Memoria: Para construir xogos con cadros ou imaxes agochadas.
Fórmulas: Con este tipo de páxina ofrácese un panel de 16x6 cadros para que o autor/a escriba un carácter en cada un dos cadros.

Inclúe modificacións en ...
Etiquetas engade o modo "unir" para ligar partes da imaxe cos textos.
"Sopa de letras" e "palabra segreda" permiten definir os caracteres que se utilizan.
Crebacabezas permite pezas irregulares.
En "Identificar imaxes 2 " pódense incluir sons.
É posible definir as dimensións da animación flash en "actividade externa"
Inclúese un editor visual para dar formato aos textos.

Novidades versión 3.1 

[Pulse para ver un ejemplo] [descargar ejemplo en formato ZIP]

A versión 3.1 inclúe tres novos tipos de páxinas:

Posibilidade de personalizar o aspecto doplayer LIM mediante skins. Trátase de arquivos swf que conteñen botóns e se comunican con LIM para ofrecer novas funcións. Os usuarios avanzados poderán elaborar skins e poñelos a dispor da comunidade. Un libro-LIM pode conter un skin superior e outro inferior. Na sección laboratorio ofrecerase información técnica sobre a elaboración dos skins.

Incremento das funcións API, mellórase a comunicación con javascript e permítese crear "extensións javascript" para comunicación con CMS-MOODLE-etc

Posibilidade de crear libros-LIM con páxinas desordenadas, neste caso a primeira páxina permanece no seu lugar, pero o resto se intercambian de xeito aleatorio.

Corrección de erros nos tipos de páxina "Texto" e "Fraccións".

Novidades versión 3.0  

[Prema para ver un exemplo] [descargar exemplo en formato ZIP]

Multiresposta: Nas actividades con resposta escrita pódense definir varias respostas posibles separándoas con comas. Por exemplo na páxina reloxo: Que hora é? posibles respostas válidas do usuario: as tres e cuarto,as tres e quince,15:15,3:15

Nova forma de mostrar as mensaxes correcto/incorrecto ,o autor pode escoller entre a forma tradicional ( mensaxe na barra de navegación ) ou avisos con icona visual ( círculo de cor ).

A páxina "palabra segreda" permite lonxitudes de ata 20 letras, con espazos. Por exemplo: Quen é o autor de El Quijote? Miguel de Cervantes.

Tres novos tipos de páxinas:

O autor pode crear un cuadro para saltar entre as páxinas, só debe utilizar a palabra "salto" ao definir o menú.

Pódense mexturar libros-LIM e construir novos engadindo páxinas doutro libro.

Engadida a función "Focus" no menú contextual ( botón dereito do rato ), que permite utilizar as teclas "TAB" e "ENTER" para resolver exercicios, desprazarse , etc. Con esta opción increméntase a accesibilidade.Tamén se pode activar/desactivar "Focus" coa tecla F12.

 

 

 

[Prema para ver un exemplo] [descargar exemplo en formato ZIP]

Novidades versión 2.90       

Cambios na páxina "reloxo":

Corrección de erros nas páxinas "Escoller", "Etiquetas 2" e "Operacións".

Admítese como dimensións "100%" ao exportar un libro, neste caso ao visualizalo adáptase as dimensións do navegador.

Novidades versión 2.80       

A versión 2.80 presenta os seguintes cambios:

Novidades versión 2.70       

A versión 2.70 presenta os seguintes cambios:

Novidades versión 2.60       

A versión 2.60 non aporta novos tipos de páxinas, pero introduce os seguintes cambios:


Novidades versión 2.50        [ ver un libro de exemplo ]

Cambios nas propiedades do libro
Aparecen dous novos campos:
Letras: para definirlos caracteres que se utilizarán nas páxinas "sopa de letras" e "palabra segreda".
Tag: palabras clave para catalogar o libro.
Menú [+] . LIM amosa un menú desplegable coas opcións que se definan aquí.
Ademáis no menú pode utilizar as siguintes ordes:

Novos tipos de páxinas:

Modificacións de páxinas:

"Palabra secreda" amplía as sus posibilidades con dous cambios: permite definir en qué momento aparece a imaxe, e seleccionar se as letras deben coincidir exactamente ( vogales con vírgula).

Mellora a experiencia do usuario:

En especial a operación de arrastrar elementos.

Atención: esta versión inclue, tanto en lim.swf coma en ediLIM, importantes cambios técnicos.

 

Novidades versión 2.40

Para actualizar os libros que xa teña elaborados cambie o arquivo lim.swf ( de anteriores versións) polo novo que pode atopar na páxina de descargas.

Novas características da versión 2.40 da contorna LIM:

Ver libro demo.

Novidades versión 2.30

Novas características da versión 2.30 da contorna LIM:

Esta versión non presenta novos tipos de páxinas.


Novidades versión 2.20

Novas características da versión 2.20 da contorna LIM:

Para coñecer máis sobre LIM 2.20 visite a sección de LABORATORIO, ou vexa un exjemplo dos novos formatos de páxinas

 

 

EDUCALIM 2006-2009 Información legal