Saltar a contidos.
L i m Libros Interactivos Multimedia

Crear páxinasTipos de páxinas:
   
Galería de imaxes.  

Páxina para crear galerías de imaxes.

1.- Imaxe miniatura.
2.- Texto que se mostra coa imaxe.
3.- Imaxe grande.

   
Galería de sons .  

1.- Imaxe para identificar o son.
2.- Texto que se mostra coa imaxe.
3.- Son.

   
Identificar imaxes.  

1.- Imaxe.
2.- Texto que o usuario deberá escribir.

   
Identificar sons.  

1.- Imaxe.
2.- Texto que o usuario deberá escribir.
3.- Son.

   
Arrastrar imaxes.  

Actividade que consiste en unir imaxes con imaxes ou textos.

1.- Imaxes fixas.
2.- Textos.
3.- Imáxes que se poden arrastrar.
4.- Cor de fondo.

   
Arrastrar textos.  
1.- Textos fixos.
2.- Textos que se poden arrastrar.
   
Clasificar imaxes.  


1.- Caixas. No caso de arrastrar unha imaxe, pode definir o nivel de opacidade ( 0: transparente - 100: sen transparencia).Na parte superior pode escribir un nome para a caixa.
2.- Imaxes para clasificar.
3.- Declaración da caixa a que pertence cada imaxe.

   
Clasificar textos.  
1.- Textos que aparecen na etiqueta das caixas.
2.- Caixas. No caso de arrastrar unha imaxe, pode definir o nivel de opacidade ( 0: transparente - 100: sen transparencia).
3.- Textos para clasificar.
4.- Declaración da caixa a que pertence cada texto.
   
Reloxo.  

1.- Forma do reloxo.
2.- Texto para a actividade.
3.- Hora que mostrará o reloxo. En formato hora:minutos, por exemplo 15:05.
4.- Hora que aparecerá na caixa de texto.
5.- Comportamento da actividade:

  • Escribir unha resposta, que a de ser igual á da caixa 4.
  • Mover as agullas do reloxo.
  • Libre. Sen avaliación.

EDUCALIM 2006-2020 Información legal